Podpůrné materiály

  • sada menších hlasovacích karet (ABCDEF)
  • sada velkých hlasovacích karet (AB, CD, EF)
  • odkaz na zpětnovazební prostředí Socrative