Výuka

Ve školním roce 2019/2020 vyučuji na gymnáziu Voděradská matematiku ve třídách QC.3 KC.2. Dále vyučuji seminář Diferenciální počet (DIP).

Zamýšlíte-li mne kontaktovat z kteréhokoli důvodu týkajícího se výuky, využijte prosím můj osobní email tomas.zadrazil@gmail.com.

Veškeré informace týkající se způsobu klasifikace, domácích úkolů a organizace aktuální výuky jsou pro konkrétní třídy dohledatelné v následujících odkazech: 

Archiv starší (již skončené) výuky:

Matematická přikázání (aneb podmínky platnosti vždy určovati budu):

  1. Nebudu děliti nulou!
  2. Nevezmu odmocniny z hodnoty záporné!
  3. Pouze čísla kladná logaritmovati budu!
  4. Druhou mocninu na absolutní hodnotu odmocňovati budu!