DIP (DIferenciální Počet)

Obsah

Na DIPu budeme ve školním roce 2019/20 probírat následující témata (odkazy na vhodné zdroje pro případné samostudium uvedeny v závorce):

 1. Kartézský součin, binární relace a zobrazení
 2. Okolí bodu a spojitost funkce, limita funkce ve vlastním i nevlastním bodě, věty o limitách (Realisticky.cz)
 3. Derivace funkce, její význam a využití (Realisticky.cz)
 4. Primitivní funkce, integrační metody, využití integrálního počtu (Realisticky.cz)

Učebnice a pomůcky

V hodinách budeme pracovat převážně s materiály připravenými vyučujícím. Je ovšem vyžadována sbírka: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy od J. Petákové.

Pro účely domácí přípravy jsou doporučeny stránky Realisticky.cz.

Dále je nezbytné, aby každý disponoval svou kalkulačkou (doporučený model).

Sešity

Povinností každého žáka je řádně si vést výkladový sešit (nejlépe silný nelinkovaný sešit formátu a4). Tento sešit bude v průběhu školního roku kontrolován.

Sešit na domácí úkoly není potřeba – úkoly budou zadávány k vypracování buď online, do sešitu výkladového, nebo na volné listy papíru.

Hodnocení a klasifikace

Za každou prověrku bude možno získat určitý počet bodů. Známka zobrazená v systému bakaláři bude přepočtena skrze vzorec

    \[ \frac{\mathrm{ziskano~bodu}}{\mathrm{maximum~bodu}} \cdot 100~\% \]

při zaokrouhlení nahoru na jednotky na základě následující stupnice (odpovídá státní maturitě):

 • známka 1 odpovídá 85100~\%
 • známka 2 odpovídá 6984~\%
 • známka 3 odpovídá 5268~\%
 • známka 4 odpovídá 3351~\%
 • známka 5 odpovídá 032~\%

Závěrečná známka v každém pololetí bude určena pomocí stejné stupnice srze tentýž přepočet.

Za aktivitu v hodinách, řádnou přípravu a pomoc učiteli či svým spolužákům bude též možno získat bonusové body, které se na výsledné finální známce podepíší následujícím způsobem

    \[ \frac{\mathrm{ZSB}\cdot\frac{\mathrm{MSB-ZBB}}{\mathrm{MSB}}+\mathrm{ZBB}}{\mathrm{MSB}}\cdot 100~\%\,, \]

kde:

 • ZSB: získáno standardních bodů
 • MSB: maximum standardních bodů
 • ZBB: získáno bonusových bodů

Systém bonusových bodů bude v účinnosti pouze u žáků, kteří si řádně plní své povinnosti!

Systém bonusových bodů rovněž nezachraňuje před známkou 5! (Tj., při výsledné známce 5 nejsou bonusové body zohledňovány!)

Vyjma čtvrtletní písemné práce je možno každou dílčí prověrku jedenkrát opravit / dopsat. Na konci klasifikačního období jsou žáci povinni mít napsány všechny prověrky.

A kolik, a jak často, toho vlastně budeme psát?

 • Až na výjimky, budeme psát za každým tematickým celkem v předem stanovený den prověrku revidující danou látku v bodové hodnotě 8 — 16 bodů.
 • Jednou za pololetí si napíšeme test revidující klíčové poznatky v bodové hodnotě 12 — 20 bodů.

Body bude rovněž možno získat za řádnou teoretickou přípravu – bude upřesněno.