O mně

Profesní životopis

Vzdělání

 • (2017 — současnost): doktorské studium; obor obecné otázky matematiky; předmět zájmu: matematické koncepty, konceptuální porozumění, využití metody Peer Instruction ve výuce matematiky
 • (2017): dosaženo magisterské vzdělání; obor učitelství matematiky a fyziky pro střední školy na MFF-UK; diplomová práce: Ruleta a herní systémy (čestné uznání na SVOČ 2017)
 • (2015): dosaženo bakalářské vzdělání; obor matematika a fyzika se zaměřením na vzdělávání na MFF-UK; bakalářská práce: Metody řešení diferenciálních rovnic
 • (2011): složení maturitní zkoušky na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech
 • (2007): Základní škola Jana Ámose Komenského v Karlových Varech

Pracovní zkušenosti týkající se výuky

 • (srpen 2020 — červenec 2020): učitel matematiky na Gymnázium Duhovka
 • (leden 2020 — květen 2020): lektor webinářů pro projekt SYPO
 • (říjen 2018 — současnost): cvičící na Katedře didaktiky matematiky MFF UK (předměty: matematická analýza; matematický proseminář)
 • (říjen 2015 — červenec 2020): učitel matematiky na Gymnázium Voděradská
 • (březen 2019): lektor pracovní dílny: Interakce jako cesta ke zpětné vazby a porozumění; účastník panelové diskuze: Moje místo mezi metodami
 • (leden 2017 — duben 2017): lektor přípravných kurzů pro přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia na Gymnázium Voděradská
 • (podzim 2017 až duben 2018): autor vzorových testů a lektor přípravných kurzů pro to dáš! PŘIJÍMAČKY NA NEČISTO
 • (jaro a léto 2014): hodnotitel a ověřený hodnotitel otevřených otázek v šetření přírodovědné gramotnosti žáků pro Českou školní inspekci
 • (2012 — 2016): autor online řešených úloh v projektu katedry didaktiky fyziky MFF-UK reseneulohy.cz pro sekce matematická analýza a lineární algebry
 • (2011 — současnost): soukromý lektor ZŠ, SŠ i VŠ matematiky a fyziky na volné noze

Vystoupení na konferencích a příspěvky ve sbornících

 • (Únor 2020): Dva dny s didaktikou matematiky 2020: pracovní dílna: Funkce v pojetí Peer Instruction
 • (listopad 2019): UPVM 2019 (Užití počítačů ve výuce matematiky): Elektronické hlasování ve výuce matematiky.
 • (červenec 2019): ICTMT14 (14th International Conference on Technology in Mathematics Teaching): Peer Instruction in Elementary Mathematics With the Pythagorean Theorem
 • (červen 2019): WDS 2019 (Week of Doctoral Students): Peer Instruction in Elementary School Mathematics
 • (únor 2019): Dva dny s didaktikou matematiky: Pýthagorova věta v pojetí Peer Instruction
 • (listopad 2018):  Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol: KoncepTesty ve výuce matematiky
 • (září 2018): Cesty k matematice: Peer Instruction ve výuce geometrie
 • (únor 2018): Dva dny s didaktikou matematiky: Zpětná vazba ve výuce matematiky a metoda Peer Instruction

Zájmy, záliby a koníčky

Co se týče mých oblíbených činností, rád si před spaním odříkávám fibonacciho čísla a řeším jednoduché i složitější diferenciální rovnice. Co jiného by tak mohlo bavit posluchače matematicko-fyzikální fakulty? Teď ale vážně. Rád čtu, obzvláště si potrpím na kvalitní fantasy (Píseň ledu a ohně; Lonewolf; Vládci strachu, Letopisy Vukogvazdské družiny…) nebo na dobrý historický román (Ohněm a mečem; Křižáci; Není lidu římského; Jménem krále…). Dále rád sportuji. Aktuálně se věnuji SM systému, Nordic walkingu, DNS a funkčnímu tréninku. Jednoduše řečeno, nejde mi o boule pod trikem, ale o vzdor degeneraci a vzájemnou souhru správně fungujícího svalstva. Dříve jsem hodně času trávil na počítači, nyní dávám přednost deskovým hrám, jež jsou jednou z mých nejoblíbenějších neřestí. Přeci jen reální přátelé jsou nutně o něco skutečnější než přátelé virtuální a deskové hry poskytují úžasnou příležitost pro osobní setkání. Pak je tu samozřejmě matematika a její výuka. Dvě vrtošivé ženy, které mi poskytují duševní uspokojení a příležitost pro tvůrčí myšlení. Diskuse se studenty, nutnost improvizace, hledání alternativních metod a přístupů — to vše a mnohé další je právě tím důvodem, pro který se stala výuka matematiky mým denním chlebem a posláním.

Málem bych zapomněl! V současné době investuji nemalé úsilí odklonu od všudypřítomných polotovarů a umělých potravin. Tj. doma si pečeme vlastní kváskový chléb, vyrábíme kysané potraviny, zavařujeme okurky a rajčata a namísto pochoutek z bílého cukru holdujeme domácím raw zákuskům.

Životní cesta

Narodil jsem se v Karlových Varech 19. dubna 1992, kde jsem i vcelku bezstarostně prožil prvních 18 let svého života.  Své víkendy a prázdniny jsem společně s rodiči trávil na chatě v lesích nedaleko obce Velký Rybník.

Těžko hledat něco více uklidňujícího, než-li hřejivý dotek paprsků prosvítajících skrze zeleň listoví za doprovodu tichého šepotu praskajících stromů…

…pravda, snad s výjimkou šimrání konečků prstů nezbedné trávy při pohledu „ležmo“ na zralé bobule Sluncem zalitého vinohradu…

…předchozí výlevy mého uměleckého já dokáží docenit obzvláště ti, kdo své dny tráví v ponurých tónech velkoměst.

A ano, díky své mamince se mohu považovat za polovičního Moraváka!

Co naplat, dnes mne stejně převážná většina mého okolí považuje za Pražáka 😉

Než se však vydáme do Prahy, kde od svého 18 roku života žiji, pracuji a studuji, považuji za vhodné zodpovědět otázku, jež úzce souvisí s tímto významným milníkem mé životní plavby, a sice: „Proč právě MATFYZ?“ Inu, nabízená odpověď je až žalostně ducha prostá. Na školním výletě v osmé třídě mi naše třídní učitelka, lomeno matikářka, řekla, cituji: „Zadražile, jestli chceš neustále prudit, tak jdi na MATFYZ!“ A tak jsem tedy šel…

Svá pražská studia jsem zahájil studijním oborem obecná matematika, byl jsem však nespokojen, a tak jsem po semestru studia přesedlal na matematické metody informační bezpečnosti, abych nakonec zakotvil ve vodách didaktiky matematiky a fyziky. Důvodem pro mou oborovou nestálost byla má touha pro práci s lidmi, nikoli pouze s čísly a plochým jasem LCD monitorů.

K učitelské dráze mne tehdy inspirovala Jarmila Robová na semináři, jehož jsem byl povětšinou jediným účastníkem. Dodnes jí proto patří můj bezmezný dík.

V následujícím akademickém roce (2017/2018) zahajuji právě pod taktovkou doc. Robové své doktorské studium. Těžiště mého zájmu leží v uplatnění PEER INSTRUCTION, JUST IN TIME TEACHING a dalších metod interaktivního vyučování v hodinách matematiky. Rovněž se zabývám pěstováním konceptuálního porozumění. Věřím, že klasický přístup k výuce matematiky dostatečně nereflektuje potřeby současného světa.